Internet of things: IO

Een eenvoudige privé app om de lichten te bedienen in een kantoorsgebouw, om bezoekers tijdelijk toegang te geven.