Basisplatform CRM/ERP

Wij hebben een basisplatform ontwikkeld voor intern gebruik. Dit platform is ook onze ruwe basis waaruit we vertrekken voor pure maatwerk.