3D printed drone

Via een webapplicatie kan je de drone besturen. De drone bestaat hoofdzakelijk uit 3D geprinte onderdelen.